top of page

Αξιολόγηση s

Του  ΔΗΜ.ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ εφ. « ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» 24-2-1980

  "Η ΔΙΑΛΕΧΤΙΚΉ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ"

 

 

Δεκαπέντε περίπου χρόνια πνευματικού μόχθου και έρευνας του ερασιτέχνη (όχι «επαγγελματία» της φιλοσοφίας) Η Επαμεινώνδα Ξενόπουλου είναι συμπυκνωμένα σε αυτό το διαλεχτό βιβλίο. Τουπογράφος στο

Επάγγελμα ο συγγραφέας, αλλά γλωσσομαθής κι ακούραστος ερευνητής, σκάβει με το μαρξιστικό του νυστέρι στο βάθος της προϊστορίας, και ξεκινώντας από την λογική της συνείδησης οδηγεί τον αναγνώστη βήμα-βήμα στην πρακτική, στη λογική και στη διαλεκτική βαθμίδα της.

 

Ο Ξενόπουλος, χρησιμοποιώντας άψογη ερευνητική μέθοδο, μεταφέρει από την ομαδική ρυθμισμένη συνείδηση στον εγωκεντρισμό, από την τοτεμική και τη μυθολογική, στην προφιλοσοφική και φιλοσοφική μορφή της συνείδησης, παρέχουμε μια πλήρη ανάλυση της συνειδησιακής  λειτουργίας, μέχρι να φτάσει στην ουμανιστική συνείδηση της αυριανής κοινωνίας.

 

Στην πορεία της συγγραφής του ο Ξενόπουλος παραθέτει τις αντίστοιχες θέσεις τις απόψεις εκατοντάδων ξένων και ελλήνων συγγραφέων, καταδεικνύοντας, όπου υπάρχουν, τα λάθη και τις αντινομίες.

 

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα έπος του ανθρώπινου γένους, εξιστορημένο δίχως αναφορές σε ιστορικά πρόσωπα, οι οποίες συνήθως, αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη από την πραγματική ιστορική πορεία.

Του ΔΗΜ.ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ εφ. «ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ» 24-2-1980

 

Δεκαπέντε περίπου χρόνια πνευματικού μόχθου και έρευνας του ερασιτέχνη (όχι «επαγγελματία» της φιλοσοφίας) Επαμεινώνδα Ξενόπουλου συμπυκνώνονται σε αυτό το εκλεκτό βιβλίο. Τυπογράφος στο επάγγελμα, συγγραφέας, αλλά γλωσσολόγος και ακούραστος ερευνητής, σκάβει με το μαρξιστικό νυστέρι του στα βάθη της προϊστορίας και ξεκινώντας από το επίπεδο συνείδησης του αλόγου οδηγεί τον αναγνώστη βήμα-βήμα στον πρόλογο, τη λογική και το επιλεκτικό του επίπεδο.

Ο Ξενόπουλος, χρησιμοποιώντας άψογη ερευνητική μέθοδο, μας μεταφέρει από την ομαδικά ρυθμιζόμενη συνείδηση στον εγωκεντρισμό, από την τοτεμική και μυθολογική, στη φιλοσοφική και φιλοσοφική μορφή της συνείδησης, παρέχοντας μας μια πλήρη ανάλυση της συνειδητής λειτουργίας, μέχρι να φτάσει στο ανθρωπιστική συνείδηση της αυριανής κοινωνίας  

 

  Στην πορεία της γραφής του, ο Ξενόπουλος παραθέτει τις αντίστοιχες θέσεις των απόψεων εκατοντάδων ξένων και ελλήνων συγγραφέων, καταδεικνύοντας, όπου υπάρχουν, τα λάθη και τις αντιφάσεις. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα έπος του ανθρώπινου γένους, αφηγημένο χωρίς αναφορές σε ιστορικά πρόσωπα, που συνήθως αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη από την πραγματική ιστορική πορεία.

Κώστας Ι.Τσαούσης εφημερίδα» Ελευθεροτυπία»                       28 Δεκεμβρίου 1979

ΕΠ.ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ «Η διαλεκτική της συνείδησης»

Ερασιτέχνης μελετητής της φιλοσοφίας ο συγγραφέας μας : συγχαρητήριά του  γιατί  είχε το κουράγιο να συγκεντρώσει σ'έναν τόμο και να δώσει μεθοδικά ότι αφορά τη «Διαλεκτική της συνείδησης». Σε όλα τα κεφαλαία του βιβλίου απεικονίζεται  η πλατιά γνώση του θέματος αλλά και η εμβάθυνση στις, συχνά πολυπλόκαμες  έννοιες, που η εύληπτη διατύπωσή τους χαρακτηρίζει τη συγγραφική ικανότητα του Επ. Ξενόπουλου.

Η διάθρωση της συγγραφής είναι η ακόλουθη:

Στην εισαγωγή εξετάζεται το αντικείμενο της  έρευνας, η ερευνητική μέθοδος με την επισήμανση των κυρίων χαρακτηριστικών της , και η από φιλοσοφική σκοπιά επισκόπηση της διαλεκτικής αντίθεσης ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο. Στο πρώτο  μέρος γίνεται διεξοδική αναφορά στη γέννηση, ανάπτυξη, εξέλιξη και οργάνωση της συνειδησιακής λειτουργίας, και στο δεύτερο μέρος που εξετάζεται η σημερινή βαθμίδα της συνειδησιακής λειτουργίας( σχέση ψυχής και σώματος) εμφάνιση του ψυχικού, φυσιολογικό υπόβαθρο και εξελικτικές βαθμίδες του νευρικού οργάνου, ψυχικές λειτουργίες  από τις κατώτερες βαθμίδες της ζωικής κλίμακας, ως τον άνθρωπο. Ακόμα εδώ ερευνάται η φύση η φύση του ψυχικού και ιδιαίτερα   τα μνημονικά αποθέματα, η υφή και η δομή της συνειδησιακής λειτουργίας, η απλή συνείδηση , το Εγώ και το ασυνείδητο, ενώ δίνεται ένας γενικός πίνακας της συμπόρευσης  «Είναι-Συνείδησης» κατά την εξέλιξη της κοινωνικής ομάδας από τις αρχές της ανθρωποποίησης  ως την εποχή μας, και μια σχηματική παράσταση σχετική με τη δομή της συνειδησιακής λειτουργίας.

Από τους κλασσικούς φιλοσόφους της ελληνικής αρχαιότητας, του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης  ως τους σύγχρονους διανοητές  και επιστήμονες ξεναγούν τον αναγνώστη οι σελίδες αυτού του βιβλίου- ακόμα και εκείνον που δεν έχει ειδικά διατρέχει στη φιλοσοφική σκέψη: και αυτό το τελευταίο είναι από τα ωφέλιμα χαρακτηριστικά του.

Πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη, παρακολουθεί τα κεφάλαια του βιβλίου, που συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο ονομάτων.  

Κώστας Ι.Τσαούσης

Κώστας Ι. Τσαούσης εφημερίδα "Ελευθεροτυπία" 28 Δεκεμβρίου 1979 ΕΠ.ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ "Η διαλεκτική της συνείδησης"

 

Ο συγγραφέας μας είναι ερασιτέχνης μελετητής της φιλοσοφίας: του αξίζουν συγχαρητήρια που είχε το θάρρος να συντάξει έναν τόμο και να δώσει μεθοδικά ό,τι αφορά τη «Διαλεκτική της Συνείδησης». Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου αντικατοπτρίζουν την ευρεία γνώση του θέματος αλλά και την εμβάθυνση των, συχνά πολύπλοκων εννοιών, των οποίων η εύληπτη διατύπωση χαρακτηρίζει τη συγγραφική ικανότητα του Επ. Ξενόπουλος.

 

Η δομή της γραφής έχει ως εξής: Στην εισαγωγή εξετάζεται το αντικείμενο της έρευνας, η ερευνητική μέθοδος αναδεικνύοντας τα κύρια χαρακτηριστικά της και η φιλοσοφική επισκόπηση της διαλεκτικής αντίθεσης μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναλυτική αναφορά στη γέννηση, ανάπτυξη, εξέλιξη και οργάνωση της συνειδητής λειτουργίας και στο δεύτερο μέρος εξετάζεται το τρέχον στάδιο της συνειδητής λειτουργίας (σχέση ψυχής-σώματος), εμφάνιση του νοητικού, φυσιολογικού υπόβαθρο και εξελικτικά στάδια του νευρικού οργάνου, νοητικές λειτουργίες από τα κατώτερα επίπεδα της ζωικής κλίμακας, μέχρι τον άνθρωπο. Και εδώ διερευνάται η φύση, η φύση του ψυχικού και ιδιαίτερα τα μνημονικά αποθέματα, η υφή και η δομή της συνειδητής λειτουργίας, η απλή συνείδηση, το Εγώ και το ασυνείδητο, ενώ ένας γενικός πίνακας της συνύπαρξης του «Είναι Συνείδηση» δίνεται κατά την εξέλιξή της. κοινωνική ομάδα από την αρχή του ανθρωπισμού μέχρι σήμερα, και μια σχηματική αναπαράσταση της δομής της συνειδητής λειτουργίας.

Από τους κλασικούς φιλοσόφους της ελληνικής αρχαιότητας, του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης έως τους σύγχρονους στοχαστές και επιστήμονες, οι σελίδες αυτού του βιβλίου καθοδηγούν τον αναγνώστη -ακόμα και αυτόν που δεν έχει επινοήσει ειδικά τη φιλοσοφική σκέψη: και το τελευταίο είναι ένα από τα χρήσιμα χαρακτηριστικά του .

 

Πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη, ακολουθεί τα κεφάλαια του βιβλίου, που συμπληρώνεται από αλφαβητικό ευρετήριο ονομάτων. Κώστας Ι. Τσαούσης

Η ΚΡΙΤΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (Εβδομαδιαία Εφημερίδα «ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ 3 Ιουλίου 1980)

Από τον Μανώλη Γιαλουράκη

ΕΠ.ΞΕΝΌΠΟΥΛΟΣ. «Η διαλεκτική της συνείδησης» μελέτη

Μια μελέτη που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη είναι ασφαλής η πολυσέλιδη εργασία του Επ. Ξενόπουλου μια εργασία μόχθου, έρευνας και νηφάλιας αποτίμησης των γεγονότων. Μελέτες όπως η διαλεκτική του είδους, χρειάζονται και εξοικείωση με το θέμα τους, που μόνο η μακρόχρονη θητεία στον τομέα των κοινωνικών και φιλοσοφικών κειμένων , την επιτρέπει. Οι διαπιστώσεις αυτές προσδίδουν στην εργασία του Επ. Ξενόπουλου , περισσότερη ακόμη βαρύτητα. Και την καθίσταται απαραίτητο βοήθημα με τις γενικές προεκτάσεις της, για όλους εκείνους που πιστεύουν στην αναγκαιότητα της έρευνας με τα κριτήρια  εκείνα που απαιτείται η εποχή μας και οι ευοίωνες σε τελική εξέταση, προοπτικές της.

Μαν. Γιαλουράκης

Η ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ (Εβδομαδιαία Εφημερίδα "ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ 3 Ιουλίου 1980) Του Μανώλη Γιαλουράκη ΕΠ.ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ. Μελέτη "Η διαλεκτική της συνείδησης"

 

Μια μελέτη που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη είναι σίγουρα η πολυσέλιδη δουλειά του Επ. Ξενόπουλος έργο προσπάθειας, έρευνας και νηφάλιας εκτίμησης των γεγονότων. Σπουδές όπως η διαλεκτική του είδους, χρειάζεται εξοικείωση με το αντικείμενό τους, κάτι που μόνο η μακρόχρονη θητεία στο χώρο των κοινωνικών και φιλοσοφικών κειμένων, το επιτρέπει. Τα ευρήματα αυτά δίνουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο έργο του Επ. Ξενόπουλος. Και το κάνουν απαραίτητο βοήθημα με τις γενικές προεκτάσεις του, για όλους όσους πιστεύουν στην αναγκαιότητα της έρευνας με τα κριτήρια που απαιτεί η εποχή μας και τις ευοίωνες προοπτικές της στην τελική εξέταση. Ανδρας. Γιαλουράκης

bottom of page